ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.mk
840MKD
1 سال
460MKD
1 سال
460MKD
1 سال
.com.mk
840MKD
1 سال
460MKD
1 سال
460MKD
1 سال
.edu.mk
840MKD
1 سال
460MKD
1 سال
460MKD
1 سال
.org.mk
840MKD
1 سال
460MKD
1 سال
460MKD
1 سال
.net.mk
840MKD
1 سال
460MKD
1 سال
460MKD
1 سال
.inf.mk
840MKD
1 سال
460MKD
1 سال
460MKD
1 سال
.мкд
840MKD
1 سال
460MKD
1 سال
460MKD
1 سال
.com
790MKD
1 سال
790MKD
1 سال
790MKD
1 سال
.net
890MKD
1 سال
890MKD
1 سال
890MKD
1 سال
.eu
590MKD
1 سال
590MKD
1 سال
590MKD
1 سال
.org
890MKD
1 سال
890MKD
1 سال
890MKD
1 سال
.info
890MKD
1 سال
890MKD
1 سال
890MKD
1 سال
.tv
2,290MKD
1 سال
2,290MKD
1 سال
2,290MKD
1 سال
.de
740MKD
1 سال
740MKD
1 سال
740MKD
1 سال
.com.de
740MKD
1 سال
740MKD
1 سال
740MKD
1 سال
.co
815MKD
1 سال
N/A
1,920MKD
1 سال
.ch new!
1,416MKD
1 سال
N/A
N/A
.mobi
490MKD
1 سال
N/A
N/A
.online new!
2,540MKD
1 سال
2,540MKD
1 سال
2,540MKD
1 سال
.news
1,888MKD
1 سال
1,888MKD
1 سال
1,888MKD
1 سال
.photography new!
990MKD
1 سال
N/A
N/A
.today new!
890MKD
1 سال
1,490MKD
1 سال
1,490MKD
1 سال
.shop new!
1,290MKD
1 سال
2,490MKD
1 سال
2,490MKD
1 سال
.store new!
1,890MKD
1 سال
3,990MKD
1 سال
3,990MKD
1 سال
.me
1,890MKD
1 سال
1,890MKD
1 سال
1,890MKD
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains