Категории на прашања

Пред да направите нарачка... (2)

Пред да направите нарачка кликнете овде, малку да ви стане појасно...

Популарни прашања

 MS SQL - SAMPLE CONNECTION STRING (ASP.NET)

This is a sample connection string which you can use with MS SQL 2005 / 2008 under...

 E-mail подесувања за Outlook 2003/2007

Подесувања на Email Account за Outlook 2003/2007 Пред да започнете: Преверете дали вашиот...

 Плаќање со вирман во банка од физичко лице

Штом ја направите нарачката кај нас во систем, на вашата електронска адреса ќе пристигне про...

 Кој може да регистрира .org.mk домен?

Според правилникот на МАРНЕТ http://marnet.mk/doc/pravilnik-mk-mkd.pdf за регистрација на...

 Креирање на email акаунт во Cpanel

Како да креирате email акаунти во cPanel?Истата постапка е и за главни, додатни и под-домени....