Креирање на email акаунт во Cpanel Принт

  • 1

Како да креирате email акаунти во cPanel?

Истата постапка е и за главни, додатни и под-домени.


За да креирате email акаунт потребно е:

1.
Да се логирате во cPanel и да влезете во Email Accounts.
2.
Да го впишете саканото име во празното поле Email пред пaѓачкото мени за домени.
3. Впишете го саканиот
password два пати.
4. Подесете си ја квотата односно колку простор да ви зафаќа акаунтот.
5. Кликнете на
Create Account.


Дали Ви помогна овој одговор?

« Назад